Löneväxling

Anställda vid Umeå universitet har möjlighet att växla lön och/eller sparade semesterdagar till pension.

Universitetet erbjuder med stöd av kollektivavtal möjligheten att växla lön och/eller sparade semesterdagar i syfte att erbjuda attraktiva anställningsvillkor.

Löneväxling är en enskild överenskommelse som träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Rektor har beslutat om en handläggningsordning för enskilda överenskommelser och hur löneväxling ska ske. Blanketter finns framtagna då den enskilda överenskommelsen ska vara skriftlig.

För att växla lön till pension finns det vissa ersättningar som kan påverkas och där arbetsgivaren avråder från löneväxling om den anställde efter löneväxling har en fast lön som understiger dessa beloppsgränser. De ersättningar som kan påverkas är allmän pension, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning liksom sjukpenning och sjukersättning.

Överenskommelse om att växla sparade semesterdagar görs som en engångsinsättning till pension. Värdet av en semesterdag regleras i villkorsavtalen.Rätten att teckna enskild överenskommelser för arbetsgivarens räkning framgår av rektors delegationsordning.

Elizabet Westerlund
2022-03-11