Regler gällande anställning

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet - från 18 februari 2022

Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet - från 1 juli 2021

Appointment procedure for teachers at Umeå University from 18 februari 2022

Appointments procedure for teachers at Umeå University from 1 July 2021 to 17 February 2022

Mall adjungerad lärare eller professor avtal med företag

Mall adjungerad lärare eller professor avtal med företag - english

Mall adjungerad lärare eller professor avtal med regionen

Mall adjungerad lärare eller professor avtal med regionen - english

Avtal affilierad professor/lärare

Avtal affilierad professor/lärare (engelska)

 

Regel för affiliering av lärare

Regel lärarbefattningar

Regel om förenklat sakkunnigförfarande

Regel Pedagogisk portfölj

Rule for documentation and assessment of pedagogic qualifications

Rutiner för arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Regel för anställning med timersättning

Regel för intermittent anställning

Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor

Lokalt kollektivavtal adjungerad lärare

Förhandlingsprotokoll adjungerad lärare

Regel för utseende av akademiska ledningsgruppdrag

Kontrakt mellan dekan och prefekt

Handläggningsordning utlysning universitetsadjunkt

Anhållan om utlysning - universitetsadjunkt

Chefs- och ledarpolicy

Management and leadership policy

Policy för distansarbete

Kompetensutvecklingspolicy

Policy för anställning med lönebidrag

Regler för anställning efter ålderspension

Rekryteringsprövning

Regel för biträdande universitetslektorat i kombination med klinisk tjänstgöring

Regel för biträdande universitetslektor WCMM

Rule for Associate Senior Lecturer WCMM

Regel för förlängning av anställning som forskarassistent

Regler för tjänsteresor

Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag

Regel för utseende av akademiska ledningsuppdrag

Elizabet Westerlund
2022-04-01