Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din anställning omfattas du av statens tjänstegrupplivförsäkring vilken betyder att din familj kan få ersättning om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.

Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen genom att kontakta SPV - Statens tjänstepensionsverk

Mer information om tjänstegrupplivförsäkring

Rosita Nilsson
2022-02-15