Sök-verkstad: STINT Teaching Sabbatical

Har du planer på att söka till STINT:s stipendium för Teaching Sabbatical i höst? I denna verkstad kommer du få tips och råd inför ansökan samt stöd i att identifiera och motivera dina avsikter med att delta i programmet.

Möjligheten att åka på Teaching Sabbatical via STINT har funnits sedan 2000 och Umeå universitet har hittills haft 13 lärare som deltagit i programmet. Syftet med programmet är att möjliggöra internationella erfarenheter för lärare med stort engagemang i undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Tanken är också att deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse på flera nivåer; från den enskilda individen och dess undervisning till lärarens institution och universitet och även andra lärosäten.

I denna verkstad kommer du få tips och råd inför ansökan samt stöd i att identifiera och motivera dina avsikter med att delta i programmet. Vi utgår från den rekommenderade strukturen för ansökan som finns på STINT:s webbplats.

Din ansökan ska vara inskickad till International Office är 14 augusti 2023. Därefter granskas och rangordnas ansökningarna av en grupp bestående av tidigare stipendiater. Varje lärosäte har möjlighet att nominera 2-3 sökande till STINT och beslutet om vilka som ska nomineras fattas av rektor.

Läs mer om Teaching Sabbatical på STINT:s webbplats.

Läs mer om Teaching Sabbatical på Aurora.

DATUM

Inga datum inplanerade för tillfället

Marie Friman
2023-03-28