Högsta svarsfrekvensen någonsin i årets medarbetarundersökning

9 april 2018

Datainsamlingen till Medarbetarundersökning 2018 är nu avslutad. Drygt 5 av 6 – eller 83 procent – av universitetets medarbetare har besvarat årets enkät. I slutet av april kommer resultaten att presenteras för prefekter och enhetschefer.

Personalchef Lars Nordlander är nöjd och tacksam över att drygt 83 procent medverkade i undersökningen.

Foto: Ulrika Bergfors

– 83 procent är en mycket bra svarsfrekvens – för fyra år sedan var motsvarande siffra 77 procent och år 2011, 73 procent, säger personalchef Lars Nordlander, som vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har medverkat och till alla engagerade chefer och personalsekreterare.

Andelen medarbetare som besvarat enkäten varierar mellan olika fakulteter. Högst svarsfrekvens på 85 procent har den humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten, men även på övriga fakulteter har fler medarbetare svarat än vid tidigare års undersökningar.

– Nu ska resultaten först bearbetas, för att i slutet av april och i början av maj presenteras för prefekter och enhetschefer. Därefter ska varje arbetsplats påbörja en analys av det egna resultatet och prioritera förbättringsåtgärder, säger Lars Nordlander.

Svarsfrekvens vid olika delar av universitetet:

  • Humanistiska fakulteten – 85 procent
  • Medicinska fakulteten – 77 procent
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten – 85 procent
  • Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten – 81 procent
  • Universitetsbiblioteket – 93 procent
  • Universitetsförvaltningen – 89 procent
  • Lärarhögskolan – 90 procent

Frågor? Kontakta:

Lars Nordlander
Personalchef
076-790 60 06
lars.nordlander@umu.se

Lars Mähler
Utvecklingskonsult, projektledare
073-274 23 99
lars.mahler@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.