Projektledare utsedd för Konstnärligt campus

20 augusti 2018

I slutet av 2017 initierade rektor en utredning om organisationen för Konstnärligt campus. Under våren presenterade den externa utredaren Peter Honeth ett förslag på ny organisation. Nu har rektor utsett en projektledare som ska leda och koordinera förändringsarbetet – professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på projektplan, och bereda, förankra och förbereda genomförandet av de förändringar som ska träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Foto: Mostphotos/Monica Brodin

Det var i april i år som utredare Peter Honeth överlämnade ett förslag på ny organisation för Konstnärligt campus till universitetsledningen. Huvudspåret i förslaget är att Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och även Institutionen för estetiska ämnen ska knytas närmare varandra organisatoriskt. Syftet med förslaget är att bibehålla och utveckla hög kvalitet inom verksamheten, skapa en tydlig målbild för det konstnärliga området och stärka dess synlighet och genomslagskraft, både inom universitetet som nationellt och internationellt.

Den 8 juni uttalade universitetsstyrelsen sitt stöd för att ta ett samlat grepp kring verksamheten. Som ett led i förändringsarbetet har nu en enig rekryteringsgrupp – ledd av rektor, med representanter för både Humanistisk fakultet och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet – utsett Mikael Wiberg vid Institutionen för informatik för uppdraget som projektledare för Konstnärligt campus.

– Mikael Wiberg är mycket kvalificerad och lämpad för uppdraget, och vi är väldigt nöjda med att få en sådan erfaren och kunnig person som projektledare för arbetet, säger rektor Hans Adolfsson.

Mikael Wiberg – nyutsedd projektledare för Konstnärligt campus.

Foto: Mattias Pettersson

Uppdraget som projektledare innebär bland annat att utifrån utredningsförslag och inkomna remissynpunkter ta fram ett förslag på projektplan för arbetets organisation och genomförande, och därefter leda och koordinera arbetet med att närmare analysera utredningens förslag och de synpunkter som framförs i remissvaren. Projektledaren ska också bereda och förankra förslag som skapar organisatoriska och andra förutsättningar i enlighet med utredningens utgångspunkter, och förbereda genomförandet av de förändringar som ska träda i kraft den 1 januari 2020. I arbetet ingår även att göra omvärldsanalyser samt att genomföra risk- och konsekvensanalyser i nära samarbete med berörda verksamheter.

– Flera av verksamheterna vid Konstnärligt campus är redan idag mycket väletablerade med stark internationell profil och gott anseende. Med en ökad integration, effektivare organisation och närmare samarbeten finns goda möjligheter för att ytterligare stärka den forsknings- och utbildningsverksamhet vi har med konstnärlig grund och inriktning vid Umeå universitet, säger Mikael Wiberg, professor vid informatik och nyutsedd projektledare för Konstnärligt campus.

Mikael Wiberg har tidigare varit prodekan för Samhällsvetenskaplig fakultet, prefekt för Institutionen för informatik och forskningsledare för Designhögskolan. Han kommer att inneha uppdraget som projektledare från den 20 augusti 2018 – 31 december 2019.

Läs mer om utredningens förslag

För mer information, kontakta:

Mikael Wiberg, professor
Projektledare för Konstnärligt campus, Umeå universitet mikael.wiberg@umu.se
mobil: 070-662 10 70

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.