Nytt skyltprogram framtaget

4 november 2019

Ett nytt skyltprogram är framtaget för Umeå universitets huvudcampus. Det behandlar vilka invändiga ytor som ska skyltas och hur.

Programmet ska ligga till grund för en god och funktionell invändig skyltning som gör det enkelt för besökare att hitta i universitetets lokaler. I Campusplan för huvudcampus som antogs av universitetsstyrelsen hösten 2015, var en av de bärande principerna att göra det mer tydligt och enklare att hitta på huvudcampus.

Konsekvent skyltning gör det enklare att hitta i våra lokaler

För att skyltningen ska uppfylla sitt syfte krävs genomtänkt utformning, god tillgänglighet, rätt antal och rätt placering av skyltarna. Skyltarna måste även ha aktuell, konsekvent och relevant information.

För att skyltningen ska fungera över tid krävs användarvänliga lösningar där information som förändras, enkelt kan uppdateras vid behov. Skyltprogrammet har därför två typer av skyltar: en variant med fast information och en variant med information som går att förändra utan att byta skylt.

Plan för införande

Byggnaderna på huvudcampus kommer att skyltas om etappvis, med start 2020. I samband med framtagandet av det nya programmet skyltades Polisutbildningshuset och Biologihuset om. Fram tills alla Umeå universitets byggnader på huvudcampus är omskyltade enligt det nya skyltprogrammet, kommer befintliga skyltprogram att existera parallellt.

Verksamheterna i respektive byggnad kommer att involveras, men behöver inte själva beställa skyltar. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för införandet av den nya skyltningen. Efter införandet anmäls behov av skyltning/omskyltning till Infocenter och hanteras av Universitetsservice.

Läs mer och se det nya programmet

Läs mer och se det nya skyltprogrammet på sidan Nytt skyltprogram.

Frågor om skyltning

Kontakta Infocenter via kontaktformulär eller telefon.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.