Vilket behov har du av översättnings- och språkgranskningstjänster?

12 juni 2019

Nu genomförs en sondering av universitetets behov av att beställa översättning och språkgranskning mellan svenska och engelska. Lämna dina synpunkter genom en enkät som är framtagen i syfte att utreda vad som möjligen kan behöva förbättras.

Lämna dina synpunkter genom Enkät om behovet av översättning och språkgranskning vid Umeå universitet

Enkäten finns även på engelska: Survey about your need of translation services

Visst vet du att det finns information om hur du beställer översättningar här på intranätet?

Översättningar

Frågor om enkäten? Kontakta gärna:

Anna Lawrence, översättare vid Kommunikationsenheten

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.