Emil Jensen gav värdegrunden ett extra lyft

27 maj 2019

Umeå universitets färska arbetsmaterial om värdegrunddilemman lanserades i Ljusgården. Estradpoeten Emil Jensen knöt samman det principiella med det personliga i ett bejublat uppträdande.

Se webbsändningen i efterhand

Lansering av arbetsmaterialet "Dilemman i vardagen", med framträdande av artisten Emil Jensen.

Hösten 2017 fick alla institutioner och enheter vid Umeå universitet i uppdrag att jobba med den statliga värdegrunden.

Medarbetarna skulle fundera på var de olika principerna krockar med varandra, när utmanas de i vardagen?

Diskussionerna tecknades ner i form av värdegrundsdilemman, som skickades in och togs vidare av en projektgrupp för urval och bearbetning.

Fredag 24 maj 2019 lanserades slutresultatet: en tryckt bok med 47 värdegrundsdilemman, språkligt gestaltade av Ulla Nordlinder och med särskilt framtagna illustrationer av Erik Domellöf samt fyra dilemmafilmer.

- Det känns helt fantastiskt, jag är väldigt stolt, utbrast

Anna Mothander, Personalenheten.

Foto: Mattias Pettersson

projektledaren Anna Mothander när moderatorn Annakarin Nyberg fråga hur det kändes att gå i mål med arbetsmaterialet.

Ett poetiskt perspektiv på värdegrund

Dagen till ära gästade artisten Emil Jensen Umeå universitet för att framföra poesi, musik och tankar som knöt an till frågan värdegrund, såväl som till dagsaktuella händelser:

- Det pratas om att EU-valet på söndag är ett värdegrundsval, ett värderingsval. Men frågan är om inte alla de val vi gör varje dag i själva verket är värdegrundsval?

- De här valen handlar inte alltid om att ha civilkurage som en superhjälte. Utan det handlar om att gemensamt skapa en så bra värld som möjligt, resonerade Emil Jensen, innan han sömlöst övergick till att recitera dikten "Samma värld".

Emil Jensen fängslade publiken i Ljusgården och ringade in ämnet på ett sätt som blev både personligt och kännbart. Annakarin Nyberg tackade honom för insatsen.

Användbart och lättsamt

Annakarin Nyberg vände sig sedan i tur och ordning till Anna Mothander och till rektor Hans Adolfsson, med frågan om hur man nu tar nästa steg i värdegrundsarbetet.

- Vår tanke är att materialet ska vara användbart och lättsamt att ta till sig. På planeringsdagar och arbetsplatsträffar ska man kunna diskutera och föra dialog om de här frågorna, sa Anna Mothander.

- Jag hoppas att det blir bra dialoger och samtal, att man pratar och reflekterar tillsammans på sin enhet. Det kan ge en bra träning i att hantera problem som skulle uppstå, fortsatte hon.

"Framförallt ska vi se till att vi har en bra miljö"

Rektor Hans Adolfsson poängterade att en god värdegrund både handlar om att motverka negativa eller felaktiga beteenden och att stärka positiva beteenden:

- Vi ska kunna agera korrekt, vi ska vara medvetna om regelverken och följa dem. Men framförallt ska vi se till att vi har en bra miljö där vi agerar bra mot varandra.

- Det som Emil Jensen framförde i sitt nummer speglar precis vad det här handlar om, vilka dilemman som kan uppstå. Men jag brukar säga såhär: har vi kul på jobbet så har vi en bra arbetsplats, sa Hans Adolfsson.

Mer om värdegrund

Arbetsmaterial, filmer och handledning:
Värdegrundsarbetet

Om projektet:
Projekt värdegrund för Umeå universitet

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.