Ansökningsverkstaden fortsätter digitalt

20 mars 2020

På grund av covid-19 har flera statliga forskningsfinansiärer, däribland VR och Formas, flyttat fram sina deadlines. Vill du ha hjälp med din ansökan? Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder nu digital ansökningsverkstad varje torsdag eftermiddag fram till 7 maj.

Enheten för forskningsstöd och samverkan håller fortsatt igång ansökningsverkstaden för dig som tänker söka medel från statliga forskningsfinansiärer. I enlighet med gällande rekommendationer kommer kvarvarande tillfällen emellertid att hållas via Skype for business eller Zoom.

Ansökningsverkstaden är öppen för alla forskare vid Umeå universitet som vill få feedback och stöd rörande sin ansökningsidé eller projektbeskrivning till statliga forskningsfinansiärer.

Vill du anmäla dig?

Du hittar mer information och anmälningsformulär här

Nya deadlines

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.