Universitetets VP klar i ny form

12 februari 2020

Förra veckan togs beslut om den övergripande verksamhetsplanen 2020-2022 för universitetet. Både själva dokumentet och arbetet med att ta fram planen skiljer sig från tidigare år.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto: Mattias Pettersson

- Universitetets verksamhetsplan vilar på den nya visionen, och därefter på fakulteternas, Lärarhögskolans, universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhetsplaner. Den övergripande planen är därmed styrande på så sätt att den sammanfattar de utmaningar och möjligheter som verksamheterna har för att kunna bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet, säger rektor Hans Adolfsson.

Universitetets övergripande verksamhetsplan får därmed rollen att stödja verksamheternas utmaningar. Det görs genom att ett antal teman, som också kan sägas vara ett antal gemensamma områden, skrivs fram. Till varje tema finns en inriktning som är grund för att formulera strategier och aktiviteter för att nå dit.

I universitetets verksamhetsplan finns också indikatorer identifierade för att löpande kunna följa hur forskning och utbildning utvecklas på universitetet. Indikatorerna i sig är beslutade, men exakt formulering av mätetal och jämförelsetal kommer de strategiska råden för forskning och utbildning att jobba vidare med och förfina.

För att underlätta uppföljningen finns också tidigare beslutade prioriteringar samt nationella uppdrag som universitetet fått via regleringsbrev sammanställda i dokumenten. Med denna översikt blir det enklare att få en överblick över uppdrag och andra förväntningar som finns på universitetet, eftersom dessa sträcker sig över flera olika verksamheter.

- Vi har strävat efter att hålla dokumentet så kort och tydligt som möjligt, säger Hans Adolfsson. Syftet med det är både att det ska vara mer lättarbetat för verksamheterna att förhålla sig till, och att ge ordentligt med utrymme för att just skapa och bedriva verksamhet med hög kvalitet utifrån respektive institutions eller enhets förutsättningar.

Här kan du läsa Verksamhetsplanen 2020-2022 i sin helhet.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.