Tillåtet med fysiska besök på VFU och praktik i lärarutbildning

10 september 2021

Lärare inom Umeå universitets lärarutbildning tillåts besöka VFU och praktikplatser från och med 10 september. Detta gäller sedan rektor fattat beslut i frågan på begäran från Lärarhögskolan.

 

Foto: MostPhotos

I dag 10 september har rektor fattat beslut om att det är möjligt för lärare och annan universitetspersonal att genomföra fysiska besök på VFU- och praktikplatser inom Lärarhögskolans verksamhetsområde.

Än så länge säger de generella riktlinjerna för Umeå universitets medarbetare att den som inte arbetar med undervisning för nybörjarstudenter på programutbildningar ska arbeta hemifrån i den utsträckning det är möjligt.

Den 9 september inkom Lärarhögskolan till Umeå universitets rektor med en begäran om förtydligade riktlinjer för lärares besök på skolor och motsvarande den verksamhetsförlagda utbildningen. Rektor fattade sitt beslut skyndsamt och i linje med Lärarhögskolans önskemål.

En bakgrund till beslutet är att VFU-avtalet mellan Lärarhögskolan och skolhuvudmännen kräver att universitetsläraren genomför ett besök under en lektion och ett strukturerat trepartssamtal med VFU-handledaren och studenten. Enligt Lärarhögskolans bedömning behöver dessa besök ofta genomföras fysiskt om man ska kunna uppnå hög kvalitet i bedömningen av studentens prestation.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.