Lärarhögskolan utlyser internationaliseringsmedel, 1:a utlysningen 2023

4 november 2022

Dessa internationaliseringsutlysningar riktar sig till lärare, forskare, doktorander och TA-personal som i sin tjänst vid Umeå universitet arbetar inom områden av relevans för utbildningsvetenskap och Lärarhögskolans verksamhet. Det finns även sökbara medel för studenter

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.