Hundratals deltog under presentation av rapport om misskötsamhet

8 april 2022

Hundratals personer tog del av den externa utredaren Karin Rödings muntliga presentation av rapporten om Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Många frågor ställdes till såväl Karin Röding som rektor Hans Adolfsson och vicerektor Heidi Hansson.
Presentationen går att se i efterhand.

Karin Röding presenterade sin rapport om Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Karin Röding fanns med på distans. I Rotundan fanns Hans Adolfsson och Heidi Hansson för att svara på frågor. Moderator var Karolina Broman. Kommunikationsenheten sände eventet live.

Foto: Johanna Fredriksson

Klockan 11.00 fredag den 8 april var alla medarbetare och studenter inbjudna till att få en muntlig presentation av rapporten "Umeå universitets hantering av misskötsamhet – 32 framåtsyftande förslag till förändring".

Läs hela rapporten.

På grund av det kraftiga ovädret under fredagen kunde Karin Röding inte ta sig från Stockholm till Umeå som planerat, hon fick i stället koppla upp sig för att göra presentationen digitalt.

I Rotundan på Campus Umeå samlades uppemot 60 personer, och den digitala livesändningen hade närmare 600 besök under eventet, ett hundratal av dem såg sändningen från början till slut.

Viktigt för oss alla

Karolina Broman, docent och lärare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, var moderator för dagen och inledde eventet med orden:

– Förhoppningen är att vi alla går härifrån med nya lärdomar och insikter så att vi kan fortsätta att diskutera detta vidare. Jag tror nämligen att vi alla här inne, och på webben, är helt överens om att en inkluderande miljö – både för lärare och studenter, för medarbetare, för alla som finns vid Umeå universitet – är någonting otroligt viktigt. Frågan är kanske hur vi ska jobba med de här frågorna, och det är det som vi ska börja prata om i dag.

Rektor Hans Adolfsson höll sedan ett kort inledningstal. Han lyfte  bland annat att utvärderingen är en insats för att säkerställa att Umeå universitet når ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och en kultur som stödjer den nolltolerans universitetet har mot alla former av trakasserier och kränkningar.

Fler frågor besvaras i efterhand

Därefter presenterade Karin Röding sin rapport, där hon lyfte fram såväl den kritik som hon har som de förbättringsförslag som hon tagit fram. Hon avslutade sin presentation med att lyfta de insatserna som hon anser är viktigast att tag i, på kort sikt och på lång sikt.

– Men framförallt är det viktigaste att hålla de här diskussionerna vid liv över tid, sade Karin Röding.

Efter presentationen fanns det möjlighet att ställa frågor, både för dem i rummet och för dem som deltog digitalt. Tretton frågor totalt besvarades av Karin Röding, rektor Hans Adolfsson och vicerektor Heidi Hansson. Alla frågor som kom in från den digitala livesändningen hann inte tas upp innan eventets 75 minuter var över, men kommer att besvaras under nästa vecka.

Se livesändningen i efterhand för att höra Karin Rödings presentation, samt alla frågor, svar och reflektioner. Livesändningen finns tillgänglig att se på live.umu.se eller Vimeo två veckor från den 8 april.

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Här hittar du Karin Rödings rapport om universitetets hantering av missköstamhet. 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.