Rutin vid attentat finns nu på Aurora

10 juni 2022

Sannolikheten att ett attentat med dödligt våld skulle inträffa vid Umeå universitet bedöms som mycket låg, men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga. Universitetet har därför tagit fram information och råd för att organisationen ska kunna förbereda sig inför en sådan händelse.

Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten har tagit fram information och rutin för en händelse med pågående dödligt våld (PDV) vid Umeå universitet. Rutinen utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndighetens råd vid attentat.

    - Nästa steg i arbetet är att se över behovet av ytterligare information och utbildning. Detta är ett utvecklingsarbete som utgår från det nationella stöd som under året ska tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skolverket, säger Charles Cederqvist, säkerhetschef vid Lokalförsörjningsenheten.

Låg risk men allvarliga konsekvenser

Begreppet "PDV-Pågående dödligt våld" har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som skett runt om i Sverige och i övriga världen. Gemensamt för dessa attacker är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats till exempel skola, kontor eller allmän plats, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt.

    - Sannolikheten att en skolskjutning eller ett attentat skulle inträffa vid Umeå universitet bedöms som mycket låg, men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga. Det är därför viktigt att förbereda organisationen inför en PDV-händelse, säger Charles Cederqvist.

Lägg in rutin i krisplan

Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten uppmanar dig som chef att lägga in rutin vid attentat/pågående dödligt våld (PDV) i institutionens/enhetens krisplan samt informera dina medarbetare om rutinen. Universitetets säkerhetsfunktion finns tillgänglig för eventuella frågor.

Information och rutin vid attentat och PDV

Finns på sidan Råd vid attentat (umu.se).

Har du frågor?

Kontakta säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten (umu.se).

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.