Nytt stödteam till chefer för frågor som berör diskriminering och trakasserier

3 februari 2023

Nu lanserar Umeå universitet ett team som ska stötta chefer med uppkomna situationer som berör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. STAR (Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö) består av HR-strateger vid Personalenheten.

 

Foto:

En översättning av denna nyhet kommer senare under veckan.

Om du som chef behöver stöd med att hantera uppkomna situationer som rör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid din enhet/institution kan du kontakta STAR (Stödteamet för trygg arbets- och studiemiljö).

Syftet med teamet är att ge stöd till dig som chef vid en uppkommen situation som berör trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Det handlar också om att säkra att Umeå universitet har en professionell och likvärdig hantering av denna typ av ärenden.

Teamet består av HR-strateger vid Personalenheten men kommer vid behov även ta hjälp av universitetsjurist och/eller säkerhetssamordnare.

- Det är med stor glädje vi nu har ett stödteam med ansvar att förebygga diskriminering och trakasserier samt stödja chef vid händelser där diskriminering och trakasserier uppstår, säger personalchef Lars Nordlander.

Detta kan du få hjälp med

Teamet kan:

  • Ge råd och vägledning till dig som är chef och har fått kännedom om att medarbetare eller student upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.
  • Utreda trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • Ge råd och stöd vid utredning av kränkande särbehandling.
  • Ge råd och stöd om arbetsmiljöåtgärder under pågående utredning och när en utredning är avslutad.

Du hittar mer information om det nya stödteamet i HR-guiden:

Stödteam trygg arbets- och studiemiljö

Bakgrund till stödteamet

Stödteamet är en del av det åtgärdspaket som universitetet har genomfört under 2022-2023. Detta utifrån Karin Rödings rapport, Umeå universitets hantering av misskötsamhet - 32 framåtsyftande förslag till förändring, som presenterades i april 2022. Några andra förslag till åtgärder som har genomförts är:

  • Att ta fram en handläggningsordning för Personalansvarsnämnden (PAN)
  • Att ta fram en digital utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer (lanseras under våren)
  • En utredning av universitetets organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsarbete (presenterades den 2 februari)

Rapporten finns att läsa i sin helhet på universitetets hemsida.

Läs mer om Karin Rödings rapport

Kontakt

Lars Nordlander
lars.nordlander@umu.se

Jeanette Lövqvist
jeanette.lovqvist@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.