Lärarhögskolan utlyser internationaliseringsmedel

9 mars 2023

Dessa internationaliseringsutlysningar riktar sig till lärare, forskare, doktorander och TA-personal som i sin tjänst vid Umeå universitet arbetar inom Lärarhögskolans verksamhet eller har sitt huvudsakliga forskningsintresse inom det utbildningsvetenskapliga området.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.