Hållbarhetsutbildning för medarbetare

11 september 2023

Det spelar ingen roll vad i Sverige gör, vi är ett så litet land... eller? I denna medarbetarutbildning tillhandahålls ett diskussionsmaterial där några vanliga hållbarhetsutmaningar tas upp. Materialet kan användas på arbetsplatsträffar, som underlag för diskussioner och institutioners och enheters egna mål klimat- och hållbarhetsmål.

Som anställd på Umeå universitet ska du bidra i klimat- och hållbarhetsarbetet på din arbetsplats. För att engagera och påbörja diskussioner om detta har en medarbetarutbildning med ett diskussionsunderlag tagits fram. Utbildningen är anpassad för att fungera på arbetsplatsträffar och ska verka kunskapshöjande.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med utbildningen är att du som medarbetare och chef tillsammans med din enhet eller institution ska känna handlingskraft och aktivt vilja bidra till att påverka och förändra din verksamhet, och därmed universitetet, i en hållbar riktning. Detta kommer i sin tur leda fram till att universitetets klimatpåverkan minskar.

Enligt miljöpolicyn ska universitetet med ett proaktivt förhållningssätt och innovativt arbetssätt verka för det hållbara samhället och målen i Agenda 2030 nås.

Läs mer

 

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.