Reviderad handläggningsordning för förmedling av bostäder

11 september 2023

Rektor har beslutat om en reviderad handläggningsordning för förmedling av bostäder. Den reviderade versionen är anpassad efter nya förutsättningar i den förordning som ger universitet och högskolor möjlighet att hyra ut bostäder till internationella studenter och forskare.

Umeå universitet rekryterar internationella medarbetare och studenter, vilket medför krav på att i möjligaste mån kunna erbjuda bostäder till dessa grupper. Handläggningsordningen klargör den interna hanteringen vid förmedling av bostäder till internationella studenter, forskarstuderande, postdoktorstipendiater, gästforskare och anställda forskare vid Umeå universitet.

Den reviderade handläggningsordningen är anpassad efter nya förutsättningar i förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder. Ett par exempel på förändringar är att:

  • Handläggningsordningen tydliggör att Umeå universitet kan tillhandahålla en bostad till fler målgrupper.
  • Universitetet får använda anslagsmedel för att ersätta kostnader för att hyra ut bostäder och andra kostnader för att upplåta dem. Anslagsmedel får dock inte användas om kostnaderna kan täckas av hyresavgifter.

Vill du veta mer?
Läs handläggningsordning för förmedling av bostäder (gäller från 8 september 2023 och tills vidare)

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.