Aktum

Aktum

Bild på omslaget av Aktum nr 2, 2019, svenska och engelska.

Foto: Ulrika Bergfors

Temat för Aktum 2 2019 är populärvetenskap. På omslagsbilden ses Maria Göransdotter, lärare och doktorand på Designhögskolan. Hon är profilen som presenteras i detta Aktum-nummer.

Umeå universitet har olika sätt att nå ut med sin forskning. Sedan flera år finns, till exempel, vetenskapsluncher, Fika efter en forskare, Forskarfredag, Forskning à la carte och Levande frågelådan – forskning som presenteras på ett populärvetenskapligt sätt, för intresserade i alla åldrar. Våren 2020 kommer Curiosum att dra igång sin verksamhet, det blir ett science centre som även ska ge besökaren kreativ inspiration.
I detta nummer av Aktum får vi också läsa om universitetets satsning på AI, lära oss mer om den nya språkpolicyn och följa med in i en av de hemligaste lokalerna på hela universitetet.

Läs hela tidningen i digital form

PDF Nr 2 2019 (Svenska)

PDF Nr 2 2019 (Engelska)

Om Aktum

 

Foto: Ulrika Bergfors Kriström

Aktum är Umeå universitets personaltidning.

Den ges ut i både svensk och engelsk version och delas ut till anställda via postfack eller motsvarande.

Under 2019 utkommer Aktum med två nummer.

Beställa tryckta tidningar

Institutioner och enheter kan använda formuläret för att meddela sina behov av papperstidningar på svenska och engelska:

Beställningsformulär

Aktum PDF-arkiv

Nr. 1 2019 TEMA: Värdegrund • Möt Felipe Cava • En dag på polisutbildningen • Ny vision • Plan S

Nr 1. 2019 (Svenska)

Nr 1. 2019 (Engelska)


Nr. 2 2018
TEMA: Utbildning • Möt Abrak Saati • En dag på Rektorsprogrammet • Artificiell intelligens förändrar vårt samhälle

Nr. 2 2018 (Svenska)

Nr. 2 2018 (Engelska)

Nr. 1 2018 TEMA: Samverkan • Möt Ahmad Hussein • En dag på Bildmuseet • Gröna kolväten resultat av samverkan

Nr. 1 2018 (Svenska)

Nr. 1 2018 (Engelska)

 

Nr. 4 2017 TEMA: Upphandling • Möt Kristina Lejon • En dag på IRT • Vad händer med universitetens autonomi?

Nr. 4 2017 (Svenska)

Nr. 4 2017 (Engelska)

 

Nr. 3 2017 TEMA: Arktis • Möt Cuno Bernhardsson • En dag på CIRC i Abisko • Hot mot Umeåforskare på nätet

Nr. 3 2017 (Svenska)

Nr. 3 2017 (Engelska)

 

Nr. 2 2017 TEMA: Hållbarhet • Möt Eva-Maria Diehl • En dag på Arkiktekthögskolan • Forskningsfinansiering för internationella forskare • TEDxUmeå

Nr. 2 2017 (Svenska)

Nr. 2 2017 (Engelska)

 

Nr. 1 2017 TEMA: Forskarutbildning • Möt Pelle Snickars • AIMday – ett nytt sätt att samverka • Umeå universitet avslutar investeringar i fossila bränslen

Nr. 1 2017 (Svenska)

Nr. 1 2017 (Engelska)

Senaste webbartiklarna

Jonas Lidström
2019-12-19