Aktum

Aktum

Omslag för Aktum nr 1, 2019. Svensk version.

Foto: Ulrika Bergfors

Temat för Aktum 1 2019 är värdegrund. På omslagsbilden ses Felipe Cava, forskare vid Institutionen för molekylärbiologi. Han är profilen som presenteras i detta Aktum-nummer.

Under ett par år har det pågått två stora, övergripande arbeten på Umeå universitet. I början av april fastställde universitetsstyrelsen den nya visionen och i slutet av maj lanserades bok, folder och filmer som projektgruppen för värdegrundsarbetet jobbat med. Detta är något av det vi berättar om i vårens nummer av Aktum.
Där tas även kritiken mot Plan S upp och vi får följa med på en dag på Polisutbildningen.

Läs hela tidningen i digital form

PDF Nr 1 2019 (Svenska)

PDF Nr 1 2019 (Engelska)

Om Aktum

 

Foto: Ulrika Bergfors Kriström

Aktum är Umeå universitets personaltidning.

Den ges ut i både svensk och engelsk version och delas ut till anställda via postfack eller motsvarande.

Under 2019 utkommer Aktum med två nummer.

Beställa tryckta tidningar

Institutioner och enheter kan använda formuläret för att meddela sina behov av papperstidningar på svenska och engelska:

Beställningsformulär

Aktum PDF-arkiv

Nr. 2 2018 TEMA: Utbildning • Möt Abrak Saati • En dag på Rektorsprogrammet • Artificiell intelligens förändrar vårt samhälle

Nr. 2 2018 (Svenska)

Nr. 2 2018 (Engelska)

Nr. 1 2018 TEMA: Samverkan • Möt Ahmad Hussein • En dag på Bildmuseet • Gröna kolväten resultat av samverkan

Nr. 1 2018 (Svenska)

Nr. 1 2018 (Engelska)

 

Nr. 4 2017 TEMA: Upphandling • Möt Kristina Lejon • En dag på IRT • Vad händer med universitetens autonomi?

Nr. 4 2017 (Svenska)

Nr. 4 2017 (Engelska)

 

Nr. 3 2017 TEMA: Arktis • Möt Cuno Bernhardsson • En dag på CIRC i Abisko • Hot mot Umeåforskare på nätet

Nr. 3 2017 (Svenska)

Nr. 3 2017 (Engelska)

 

Nr. 2 2017 TEMA: Hållbarhet • Möt Eva-Maria Diehl • En dag på Arkiktekthögskolan • Forskningsfinansiering för internationella forskare • TEDxUmeå

Nr. 2 2017 (Svenska)

Nr. 2 2017 (Engelska)

 

Nr. 1 2017 TEMA: Forskarutbildning • Möt Pelle Snickars • AIMday – ett nytt sätt att samverka • Umeå universitet avslutar investeringar i fossila bränslen

Nr. 1 2017 (Svenska)

Nr. 1 2017 (Engelska)

Jonas Lidström
2019-05-28