Aktum

 

Foto: Ulrika Bergfors

Temat för Aktum 2 2018 är utbildning. På omslaget syns Abrak Saati, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, som är numrets profil.

I temaartiklarna om utbildning får vi möta lärarna i Studieverkstaden som ger stöd till studenter och forskare - och till deras lärare. Utbildningen för rektorer presenteras, vi träffar utbildningsledaren som återgått till att undervisa och vi får veta mer om projekt som Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, har på gång.

Läs hela tidningen i digital form:

Nr. 2 2018 (Svenska)

Nr. 2 2018 (Engelska)

Om Aktum

 

Foto: Ulrika Bergfors Kriström

Aktum är Umeå universitets personaltidning.

Den ges ut i både svensk och engelsk version och delas ut till anställda via postfack eller motsvarande.

Under 2018 utkommer Aktum med två nummer.

Beställa tryckta tidningar

Institutioner och enheter kan använda formuläret för att meddela sina behov av papperstidningar på svenska och engelska:

Beställningsformulär

Aktum PDF-arkiv

Nr. 1 2018 TEMA: Samverkan • Möt Ahmad Hussein • En dag på Bildmuseet • Gröna kolväten resultat av samverkan

Nr. 1 2018 (Svenska)

Nr. 1 2018 (Engelska)

 

Nr. 4 2017 TEMA: Upphandling • Möt Kristina Lejon • En dag på IRT • Vad händer med universitetens autonomi?

Nr. 4 2017 (Svenska)

Nr. 4 2017 (Engelska)

 

Nr. 3 2017 TEMA: Arktis • Möt Cuno Bernhardsson • En dag på CIRC i Abisko • Hot mot Umeåforskare på nätet

Nr. 3 2017 (Svenska)

Nr. 3 2017 (Engelska)

 

Nr. 2 2017 TEMA: Hållbarhet • Möt Eva-Maria Diehl • En dag på Arkiktekthögskolan • Forskningsfinansiering för internationella forskare • TEDxUmeå

Nr. 2 2017 (Svenska)

Nr. 2 2017 (Engelska)

 

Nr. 1 2017 TEMA: Forskarutbildning • Möt Pelle Snickars • AIMday – ett nytt sätt att samverka • Umeå universitet avslutar investeringar i fossila bränslen

Nr. 1 2017 (Svenska)

Nr. 1 2017 (Engelska)

Jonas Lidström
2018-11-22