Erasmus Without Paper

Umeå universitet är sedan höstterminen 2021 ansluten till Erasmus Without Paper (EWP - hub för datautbyte). Målet med EWP är att göra det möjligt för lärosäten att utbyta mobilitetsdata via olika mobilitetssystem, istället för att skicka t.ex. studentuppgifter som filer och e-post.

EWP har en s.k. hub som varje lärosäte ansluter sitt eget mobilitetssystem till, eller sin leverantörs (Solemove, Moveon, Mobility-Online, m.fl.) system till. Umeå universitet använder sig av ett mobilitetssystem som heter Solemove.

I EWP lagras inga uppgifter, utan systemet fungerar som en förmedlare som säkerställer att data kommer fram i rätt format till rätt mottagare.

Vi följer EU-kommissionens tidplan och vid ändringar kan även Umeå universitets tidplan komma att justeras.

Från och med hösten 2021 kommer stegvis krav om att Learning Agreement, nomineringar, utbytesavtal och betygsutdrag ska utbytas via EWP.

Redan implementerat – Hantering av inresande och utresande studenter

  • Inresande studenter: nominering av inresande studenter sker i Solemove.
  • Utresande studenter: valfritt för institutioner att använda Solemove för utresande studenter. De institutioner som använder Solemove hanterar utlysning av utbytesplatser och nominering av utresande studenter i systemet.

Ht21 - Test för att signera avtal genom Solemove

Under höstterminen 2021 testar Umeå universitet att signera avtal genom Solemove till andra mobilitetssystem. Nuvarade avtal finns i systemet men är inte officiellt signerade. Det går ändå att skapa utlysningar för utresande studenter och för partneruniversitet att nominera inresande studenter.

Vt22 - Utbildning för Internationella kontaktpersoner

International Office kommer att hålla en utbildning för IKP under vårterminen 2022.

Ht22 - Digitala Erasmusavtal (Inter-Institutional Agreements)

Erasmusavtal giltiga från höstterminen 2022 planeras att kunna tecknas i Solemove under vårterminen 2022. För att underlätta signeringsprocessen är det viktigt att komma överens med partner via epost om antal studenter, antal månader, mobilitetstyp, ämneskod och andra detaljer i avtalet. Detta arbete kan påbörjas så snart som möjligt så att avtalet är klart att signeras under våren.

Ht22 - Online Learning Agreement (OLA)

Under höstterminen 2022 testar Umeå universitet OLA:s i Solemove för inresande och utresande studenter. Förhoppningen är att OLA:s ska kunna signeras digitalt inför höstterminen 2022. Fram till dess hanteras Learning Agreement (LA) enligt befintliga rutiner på befintlig mall.

Eftersom OLA inte är ett absolut krav från EU kan det finnas lärosäten som inte tar emot och skickar LA digitalt via EWP under 2021/22.

Transcript of Records

Detaljer kring införande finns ännu ej tillgängligt.

Kontakt

Emma Ekström
International Office

För partneruniversitet

Information om EWP som riktar sig till partneruniversitet finns på sidan:
For partner universities

Sandra Lundström
2021-11-26