Dokumentation i Ladok

Efter genomgången kurs på forskarnivå med godkänt resultat, eller ett annat godkänt och poänggivande moment, ska du som doktorand se till att administratören för forskarutbildning på institutionen löpande registrerar dessa moment i Ladok.

Din examinator beslutar vilka kurser och andra poänggivande moment som ska registreras och bedömer även antalet poäng för varje moment.

Notera att dokumentationen i Ladok är underlag inför slutlig examination och till Diploma Supplement (DS) som du får i samband med att du tar ut examen.

Utdrag ur Ladok kan fås via Portalen alternativt genom administratören vid institutionen.

I Ladok rapporteras även aktivitet och försörjning två gånger/år.

Lena Åminne
2018-01-26