"Biologihuset 2.0"

Ett lyft som heter duga väntar campus äldsta byggnad – biologihuset från 1961. Här kommer flera verksamheter inom Medicinska fakulteten att samlas.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Biologihuset genomgår stora förändringar.

Foto: Link Arkitektur

I nya Biologihuset skapas en attraktiv forskningsmiljö som samlar experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner. Universitet vill här etablera en "integrerad, dynamisk, kreativ och gränsöverskridande forskningsmiljö".

Till det nyrenoverade biologihuset 2.0 flyttar också de delar av Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, från Vårdvetarhuset.

Byggnaden utformas med mötesplatser som inbjuder till spontana möten och med flexibla, innovativa lokaler där det är nära mellan kontor och labb. Alla huskroppar får samma höjd och gångstråk binder samman flyglarna.

Förutom bra förutsättningar för samarbete mellan verksamheter och mellan forskning och undervisning, öppnas samordningsvinster när det gäller hur infrastruktur och dyrbar utrustning nyttjas.

Verksamheter som berörs

  • Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) som idag finns i huset.
  • Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) flyttar från NUS/6M.
  • Avdelningarna för fysiologisk kemi och medicinsk genetik vid institutionen för medicinsk biovetenskap flyttar från NUS/6M.
  • Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering flyttar från Vårdvetarhuset.
  • Biomedicinsk analytikerprogrammet har flyttat till lokaler i KBC-huset.

Benämning på engelska

Den del av Biologihuset som kallas Medicinskt biologiskt centrum, benämns på engelska Medical Biology Centre.

Målbild

"Ett myllrande hus som präglas av kreativitet, hållbarhet och gränsöverskridande forskning och utbildning som långsiktigt stärker Umeå som universitetsstad."

"An environmentally sustainable building, full of life, that stimulates creative, interdisciplinary research and education that will strengthen Umeå as a university town for many years to come."

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkomman att kontakta Lena Åminne, kommunikatör, Medicinska fakulteten, lena.aminne@umu.se

Lena Åminne
2021-05-07