Kommittén för lika villkor

Sammansättningen av Kommittén för lika villkor gäller för 2017-07-01 – 2021-06.

Marie Bixo, ordförande
Åsa Hörnsten
Jesper Andersson
Anna-Karin Hurtig
Magnus Evander
Parvin Pooremamali
Carina Olovsson, extern ledamot

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Madelene Dahlström
Annika Breidenstein

Suppleant
Charlotta Börjesson

Sekreterare

Henna Harinen

Lena Åminne
2021-09-03