Kamera för strålprofilering

Typ av utrustning:
Kamera för strålprofilering.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:
Pyrocam III-HR-C-A-BGP från Ophir Spiricon Europe GmbH, pyroelektrisk array-detektor för spannen 157-355 nm & 1,06-3000 μm. Med tre fönster: PY-III-HR-W-BaF2 utan beläggning, PY-III-HR-W-GE-3-5.5: Ge-fönster med AR-beläggning för 3-5,5 μm, och PY-III-HR-W-GE-8-12: Ge-fönster med AR-beläggning för 8-12 μm, samt en Gigabit Ethernet-port, adapter BeamGage Professional GigE till USB3, hårt fodral för frakt, GigE-kabel 3 meter och strömförsörjning m. låsanslutning. Programvaran, BeamGage Professional, kan laddas ner från http://www.ophiropt.com/laser--measurement/software-download.

Beam-profiling camera.

Foto:

Användningsområde:
Instrumentet kan användas för att ta fram och analysera bilder från laserstrålar och interferogram. Det är utrustat med programvara för analys av strålparametrar. Det fungerar med både pulsad och kontinuerlig doppler i spannen 157-355 nm & 1,06-3000 μm. Detektorns area är 12,8 x 12,8 mm med elementavstånd 80 x 80 μm och pixelstorlek 75 x 75 μm. I cw-läge är känsligheten 1 mW/cm2, mättnadseffekt är 3 W/cm2, och skadetröskeln är 2 W över hela utrustningens array, eller 4 W/cm2. Vid pulsad körning (repetitionshastighet från enkelt skott till 1000 Hz, pulslängd från 1 fs till 12,8 ms), är känsligheten 8 μJ/cm2, mättnadsenergin är mJ/cm2, och skadetröskeln är mJ/cm2 för 1 ns puls och 600 mJ/cm2 för 1 ms puls.

Grundläggande funktionssätt:
Kameran används tillsammans med programvaran BeamGage Professional, som visar bilden i realtid och kan spara och analysera bilderna.

Placering:
Instrumentet befinner sig i Fysikhuset, rum FB106, i ett skåp till vänster bakom ingången.

Tillgänglighet:
Instrumentet får köras av alla som bekantar sig med bruksanvisningen, som finns på

http://www.ophiropt.com/laser-measurement-instruments/beam-profilers/services/manuals?r=drp

eller på begäran från Aleksandra Foltynowicz, aleksandra.foltynowicz@umu.se. Kontakta Aleksandra Foltynowicz innan du använder den för första gången. Det finns ett registreringsformulär på skåpets dörr, där alla som använder kameran ska skriva upp datum/tidpunkt då instrumentet lånats och lämnats tillbaka samt signera med sitt eget namn.

Övrig information:
Se till att inte överskrida kamerans skadetröskel.

Namn:
Aleksandra Foltynowicz.

E-post:
aleksandra.foltynowicz@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03