Nd:YVO4-laser

Typ av utrustning:
Nd:YVO4-laser

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

• Finesse Pure Nd:YVO4 laser från Laser Quantum. Maxeffekt 10 W
• Våglängd: 532 nm
• Spektral bandbredd 50 GHz
• Effektstabilitet <0,05% RMS
• Brus <0,02% RMS
• Pekstabilitet <2 µrad/°C
• Spatialläge TEM00 med M2 <1.1
• Divergens <0,4 mrad
• Strålens diameter 2,25 mm ± 0,25 mm
• Polariseringsriktning horisontell, med polariseringsförhållande 100:1

High-stability continuous wave Nd:YVO4 laser.

Foto:

Användningsområde:

Lasern är inbyggd i en titan-safir-oscillator och fungerar som pumplaser. Oscillatorn används för att generera fs-pulser i ett spann från UV vid 260 nm upp till synligt vid 780 nm. Dessa pulser används sedan för tidsupplösta mätningar av optisk excitering på materialytor (metaller och halvledare).

Grundläggande funktionssätt:

Femtosekundpulser från lasern används för att stöta ut elektroner från materialens yta. Därefter mäts elektronernas rörelseenergi och rörelsemängd som en funktion av avståndet i tid mellan laserns pulser. Information om materialets elektroniska struktur och de dominanta interaktionerna i materialet utvinns från uppmätta data.

Mer information om tekniken

Placering:
NA-huset rum 190.

Tillgänglighet:
Instrumentet får endast användas av utbildad personal. För användning, kontakta Dr. Piotr Matyba.

Övrig information:
Instrumentet används som pumplaser för en titan-safir-oscillator, vilken ingår i ett ytvetenskapligt instrument för tidsupplöst spektroskopi av fotoemission med två fotoner.

Namn:
Piotr Matyba.

E-post:
piotr.matyba@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03