Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer

Typ av utrustning:

Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

  • Waters Xevo TQ-S ionKey/MS system
  • Acquity UPLC M-class vätskekromatografi
  • ionKey jonkälla med iKey kolonn
  • Tandem (kvadrupol) masspektrometer

Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer.

Foto: Joakim Bygdell

Användningsområde:

Metaboliter och andra komponenter i biologiska prover separeras, identifieras och kvantifieras genom vätskekromatografi och masspektrometri. Användningsområde inkluderar metabolomik- och proteomikanalyser.

Grundläggande funktionssätt:

Provet pressas med högt tryck och en vätska genom en kolonn där provkomponenterna stannar kvar olika länge och därigenom separeras från varandra. Vätskan med de separerade provkomponenterna flödar sedan automatiskt in i masspektrometern där de detekteras. Genom att analysera en standardlösning med känd koncentration av komponenterna kan halterna i ett okänt prov bestämmas och kvantifieras.

Placering:

Instrumentet är placerat i KBC huset.

Tillgänglighet:

För användning kontakta Dr Malin L. Nording.

Övrig information:

Instrumentet är en sammankoppling av en UPLC del och en MS del och kan bara användas i den kombinationen.

Ansvarig:

Malin L. Nording och Gunnar Wingsle.

E-post:

malin.nording@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03