Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer

Typ av utrustning:

Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer.

Teknisk beskrivning/beteckning och prestanda:

  • Thermo Scientific™ TSQ Quantiva™ triple-stage quadrupole mass spectrometer
  • Thermo Scientific ™EASY-Spray NG™ ion source
  • UPLC vätskekromatografi

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/IQLAAEGAAXFAOUMZZZ

Vätskekromatografi kopplad till masspektrometer,

Foto: Jerker Fick

Användningsområde:

Instrumentet används för att separera, identifiera och kvantifiera enskilda kemikalier i olika miljöprover. Det används huvudsakligen för analysera vattenprover men även upparbetade jord- och biotaprover.

Grundläggande funktionssätt:

Provet pressas med högt tryck och en vätska genom en kolonn där provkomponenterna stannar kvar olika länge och därigenom separeras från varandra. Vätskan med de separerade provkomponenterna flödar sedan automatiskt in i masspektrometern där de detekteras. Genom att analysera en standardlösning med känd koncentration av komponenterna kan halterna i ett okänt prov bestämmas och kvantifieras.

Placering:

Instrumentet är placerat i KBC-huset.

Tillgänglighet:

För användning kontakta Jerker Fick.

Övrig information:

Instrumentet är en sammankoppling av en UPLC-del och en MS-del och kan bara användas i den kombinationen.

Ansvarig:

Jerker Fick.

E-post:

jerker.fick@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-11-03