Införande av nya Ladok vid Umeå universitet

Utvecklingen av det nya Ladoksystemet drivs på nationell nivå av Ladok 3-projektet. Varje medlemslärosäte ansvarar själva för införandet av nya Ladok i sin egen organisation.

Införandeprojektet vid Umeå universitet har pågått sedan 1 januari 2014. Umeå universitet beräknas övergå till nya Ladok under våren 2018. Det lokala införandeprojektet bedrivs inom Studentcentrum, Ladokgruppen, och projektledare är Mikael Lindgren.

Läs mer om det lokala införandeprojektet.

Läs mer om det nationella Ladok 3-projektet.

Kontakt

Projektledare: Mikael Lindgren, Studentcentrum

Email: mikael.lindgren@umu.se

Telefon: 090-786 74 84

Projektdokument

Elin Wiklund
2021-04-28