Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att systematisera och strukturera en verksamhets miljöarbete.

Ett miljöledningsarbete ska spegla verksamheten och de miljöaspekter som har identifierats som centrala i arbetet. Universitetets miljöledningsarbete bygger på

 • universitetets betydande miljöaspekter
 • universitetets miljöpolicy
 • universitetets miljömål
 • lagstiftning

Statliga myndigheter ska enligt förordning 2009:907 om miljöledningssystem i statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem. Resultatet av miljöarbetet ska redovisas till Naturvårdsverket, en gång per år.

Läs mer om vårt miljöledningssystem vid Umeå universitetet i dokumentet ”Miljöledningssystemet vid universitetet”.

Fakta

 • 1998 gjordes en miljööversyn för universitetet där betydande miljöaspekter identifierades.
 • 2009 gjordes en miljöutredning med fokus på processen för miljöledningsarbetet.
 • Den nuvarande miljöpolicyn togs fram år 2003.
 • Umeå universitet har fem mål inom området miljö och hållbarhet som gäller för 2013-2015. Dessa revideras under 2015.
 • Miljö – och hållbarhetsmål för perioden 2016-2018
  Universitetets arbete för hållbar utveckling ska synliggöras och öka, och universitetets klimat – och miljöpåverkan ska minska i jämförelse med år 2012
Åsa Bäckström
2017-02-21