Kamerabevakning

Umeå universitet har trygghetskameror uppsatta på några utvalda objekt som är speciellt känsliga. Syftet med kamerorna är att risken för skadegörelse, inbrott och andra olägenheter som kan inverka negativt på verksamhetens säkerhet ska minska samt att tryggheten för personal ska öka.

Eventuell uppsättning av nya trygghetskameror får bara ske efter samråd med Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten.

Kamerabevakning på allmänna platser används bara när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Bevakningen med trygghetskameror är reglerad i Kamerabevakningslagen (2018:1200). Tillstånd från tillsynsmyndigheten krävs för att universitetet ska få kamerabevaka på platser dit allmänheten har tillträde.

Inspelat material från trygghetskameror är personuppgifter och hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För universitetets del innebär det bland annat att bildmaterial från trygghetskamerorna hanteras av Säkerhetschefen som efter samråd med universitetets jurist bedömer om och när lagrat bildmaterial ska analyseras. Vid brott eller eventuell misstanke om brott där polis eller åklagare begär att uppgifter utlämnas görs detta enligt gällande lagstiftning.

Kontaktinformation

Lisa Redin
Säkerhetssamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Dataskyddsombud
pulo@umu.se

Carolin Johansson
2019-03-06