Om direktupphandling

Om det inte finns något ramavtal för det du vill köpa in går det under vissa förutsättningar att göra en direktupphandling.

Kontakt

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Klipp om otillåtna direktupphandlingar

Chatarina Larson
2017-12-20