Information om migrationsregler rörande studier, forskning och arbete i Sverige

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Förutsättningarna för att rekrytera internationella medarbetare beror på vilket land personen kommer ifrån, hur lång anställningen är och vilken typ av arbete som ska utföras. Den här sidan beskriver vilka regler som gäller utifrån personens medborgarskap.

 

Foto:

Innan ett anställningskontrakt kan skrivas med en person som inte är svensk medborgare behöver Umeå universitet som arbetsgivare säkerställa att kandidaten har rätt att arbeta och uppehålla sig i Sverige.

Vilken typ av tillstånd som krävs beror på

  • vilket land personen kommer ifrån
  • anställningens längd
  • vilken typ av arbete som ska utföras.

Nordiska medborgare har rätt att arbeta i Sverige

Medborgare från Danmark, Finland, Norge eller Island kan  betraktas både som nordisk medborgare och som EU-medborgare och använda sig av två olika regelsystem.

EU-medborgare har rätt att arbeta i Sverige

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Detta kallas uppehållsrätt.

Medborgare från länder utanför EU behöver tillstånd om de ska arbeta tre månader och längre.

Medborgare som kommer ifrån ett land utanför EU behöver ansöka om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

För forskare och doktorander finns särskilda regler som innebär att de är undantagna arbetstillstånd men behöver ha ett uppehållstillstånd.

Regler för medborgare från länder utanför EU för tid kortare än än tre månader

Om anställningen är tre månader eller kortare krävs inget uppehållstillstånd för forskare.

Vissa länders medborgare behöver dock ha ett giltigt visum för att få resa in i Sverige. Dessa länder finns listade på regeringens webbplats.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige (Regeringen.se)

Observera att visum endast är aktuellt för vissa medborgare och för anställning eller besök 0-3 månader. De som har ett uppdrag för längre tid än tre månader ska ha ett uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Regler för medborgare från länder utanför EU för tid längre än tre månader

Alla medborgare från länder utanför EU behöver ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige längre än tre månader. Uppehållstillstånd utfärdas av Migrationsverket.

Viktigt att notera är att ansökan om uppehållstillstånd som regel ska göras när personen befinner sig utanför Sveriges gränser. Migrationsverket ska behandla och bevilja uppehållstillståndet innan personen reser in i Sverige.

Eftersom det inte går att veta i förväg hur lång handläggningstid som krävs för att få ett besked från Migrationsverket är det lämpligast att vänta med att fastställa ett startdatum för anställning till dess att uppehållstillstånd är klart. Observera att ett giltigt uppehållstillstånd/arbetstillstånd måste finnas innan anställningsavtal skrivs och innan personen reser in till Sverige

Instruktioner för ansökan om uppehållstillstånd finns här:

Ansöka om uppehållstillstånd

Instruktioner för ansökan om arbetstillstånd för de som inte forskar finns här:

Regler för forskare från länder utanför EU som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land

En forskare som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land kan resa in i Sverige på besök om uppehållstillståndet tillåter det.

Uppehållstillståndet gäller inte för bosättning eller en längre vistelse i Sverige och det är därför inte möjligt för personen att flytta hit och därefter ansöka om ett uppehållstillstånd för arbete i Sverige.

Regler för brittiska medborgare

Brittiska medborgare har omfattats av övergångsregler sedan Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft i januari 2020.

Från 1 januari 2021 gäller dock samma regler för brittiska medborgare som för andra icke-EU-medborgare, såtillvida att den brittiska medborgaren inte arbetar i Sverige sedan tidigare.

Ditt ansvar som arbets­gi­vare

Den som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta, forska eller studera. Du ska också meddela Skatteverket att du har anställt en person från ett land utanför EU.

Läs mer om ditt ansvar som arbetsgivare

Information om tillstånd för studier, forskning, arbete och besök

Kontakt

För stöd i frågor kring rekrytering och mottagande av internationella medarbetare, stipendiater och medföljande familj är du välkommen att kontakta International Staff Support.

Stöd till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Humanistisk fakultet

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
✉ rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

Stöd till Medicinsk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Rosita Nilsson
2021-12-14