Riskbedömning vid återgång till arbetsplatsen

På den här sidan finns information om riskbedömning och förebyggande av smittrisker i samband med återgång till arbetsplatsen.

This information in English

Den 29 september tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om att arbeta hemma och arbete på arbetsplatsen är åter igen möjlig för samtliga medarbetare, efter beslut av rektor. Fram till den 31 december 2021 sker en successiv återgång till arbetsplatsen, vilket innebär en förändring för många medarbetare.

Riskbedömning vid förändring

Chefen har ansvaret för sina medarbetares arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska riskbedömningar göras vid förändringar på en arbetsplats. Vid återgång till arbetsplatsen som en följd av att pandemin lättar uppmanas chefer undersöka vilka risker som finns på den aktuella arbetsplatsen. När risker identifieras ska en handlingsplan med åtgärder för en säker och successiv återgång till arbetsplatsen upprättas. Chefer uppmanas även att följa upp hur återgången fungerar tillsammans med medarbetarna.

För vägledning om hur en riskbedömning kan genomföras och hur en handlingsplan kan upprättas, läs mer på sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete i HR-guiden. Du kan också kontakta ditt närmaste HR-stöd.

Förebygg smittrisker på arbetsplatsen

  • Undersök vilka risker som finns och kommunicera riskbedömningen till medarbetarna.
  • Upprätta en handlingsplan för att åtgärda identifierade risker.
  • Gör det möjligt för medarbetare att hålla avstånd till varandra så ofta det går. Ge förutsättningar för att förebygga trängsel och påminn om avstånd.
  • Gör det möjligt för medarbetare att arbeta hemma om medarbetaren har symptom på sjukdom.
  • Följ upp återgången med jämna mellanrum tillsammans med medarbetarna.

Individuell riskbedömning för medarbetare i riskgrupp

För medarbetare som tillhör en riskgrupp och som kan styrka detta med läkarintyg uppmanas chefer genomföra en individuell riskbedömning. Den individuella riskbedömningen ska syfta till att identifiera eventuella arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov. Individuella anpassningar ska i första hand vara tillfälliga och inte påverka verksamheten eller andra medarbetare negativt.

Individuell riskbedömning för gravida

Enligt Folkhälsomyndigheten kan nu gravida medarbetare, som inte har kunnat arbeta för att arbetet förutsatt att medarbetaren är på plats, gå tillbaka till arbetsplatsen igen när den gravida är vaccinerad med två doser. Du som chef uppmanas föra dialog med din medarbetare och genomföra en individuell riskbedömning för att identifiera arbetsmiljöåtgärder och eventuella anpassningsbehov.

Oro för återgång till arbetsplatsen

Erbjud dina medarbetare ditt stöd och dialog i hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Informera också dina medarbetare om att den som behöver hjälp med att hantera sin oro själv kan kontakta Feelgood för samtalsstöd.

Företagshälsovården – en expertresurs

Företagshälsovården Feelgood kan vara ett stöd till chefer vid riskbedömning, vägledning och rådgivning gällande arbetsmiljöåtgärder och arbetsanpassningar.

Kontakta Feelgood

Stöd för chefer

För stöd i att genomföra riskbedömning eller upprätta en handlingsplan, läs mer på sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete eller kontakta ditt närmaste HR-stöd.

Ingen regel för riskgrupper

Den 12 oktober 2021 upphörde Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19 (FS 1.1-1461-20) att gälla eftersom nationella regelverk har förändrats. 

Frågor och svar om covid-19 för chefer

Som chef hittar du många svar som rör covid-19 i Frågor och svar för chefer.

Anna Lawrence
2021-10-13