Riskgrupper och oro bland medarbetare

Umeå universitet vidtar en rad åtgärder för att möjliggöra fysisk distansering och undvika smittspridning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På den här sidan finns information om riskgrupper och hur du kan hjälpa den medarbetare som är orolig.

19 januari 2021 reviderade rektor regeln som vägleder hur chefer ska hantera medarbetare som tillhör riskgrupper, upplever oro, samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19.

Länk till regeln: Regel för personal som tillhör riskgrupper samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19

Individuell riskbedömning för medarbetare

Om medarbetare uppvisar ett läkarintyg som styrker nedsättning av arbetsförmågan ska ansvarig chef göra en individuell riskbedömning för att identifiera arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov för medarbetaren.

Företagshälsovården Feelgood kan vara ett stöd till chefer vid riskbedömning, vägledning och rådgivning gällande arbetsmiljöåtgärder och arbetsanpassningar.

Medicinsk bedömning av tillhörighet i riskgrupp

Om medarbetare uttrycker misstanke om tillhörighet i en riskgrupp för covid-19 och inte har kontakt med någon läkare, kan Feelgood bistå med en sådan bedömning och utfärda eventuella läkarintyg till medarbetare.

Det är endast ansvarig chef som kan göra beställningar av ovanstående tjänster. Beställning görs via mail till umea@feelgood.se eller på telefon 090-17 63 60.

Oro för covid-19

Erbjud dina medarbetare ditt stöd och dialog i hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Använd regeln och sidan Munskydd som stöd i beslut när det gäller användning av skyddsutrustning. Informera också dina medarbetare om att den som behöver hjälp med att hantera sin oro själv kan kontakta företagshälsovården för samtalsstöd.

Information till medarbetare

Hänvisa dina medarbetare till sidan Hantering av risker och oro vid campusbaserad undervisning på grund av covid-19 där de kan läsa mer om riskgrupper och oro samt läsa regeln. 

 

Anna Lawrence
2021-06-10