Inhousebyrån/Formpipe

Om du vill köpa tjänst för att skapa blanketter

Inhousebyrån

Numera går det att anlita Inhousebyrån på Kommunikationsenheten för blankettskapande.

Skicka en förfrågan på inhousebyran@umu.se för mer information.

Formpipe

Umeå universitet har tecknat ett ramavtal med Formpipe avseende produktion av elektroniska blanketter. Du tar  kontakt med företaget och hänvisar till avtalet. De tillverkar blanketterna utifrån universitetets standardmall om du inte uttrycker önskemål om annat.

Våra kontaktpersoner hos Formpipe är:
Andreas Halvarsson, vVD, ansvarig för avtalet
Yvonne Österberg, blankettkonstruktion

Om du vill ha information om företaget Formpipe kan du titta här:

Formpipe

 

Peter Nordin
2016-04-01