Mallar med logotyp

Färdiga mallar i Word, PDF och Powerpoint för nedladdning.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Använd dessa mallar i första hand. Behöver du en mall som du inte hittar här kan du vända dig till Inhousebyrån.

Mallar markerade med "*" har ännu inte uppdaterats efter ny grafisk profil.

Covid-relaterade skyltar

A4-skyltar för utskrift

Läs om skyltning i Guide för skyltning på campus till följd av covid-19 (pdf)

Vänligen använd skyltarna nedan i första hand snarare än att skapa egna skyltar och budskap. För golvdekaler, kontakta Universitetsservice.

Håll avstånd - A4-skyltar för utskrift (pdf) (både svenska och engelska)

Tvätta händerna (pdf) (både svenska och engelska)

Max 1-49 personer i lokalen samtidigt (zip-fil) (både svenska och engelska)

Skylt som varnar om stängning av en lokal om trängsel uppstår (pdf) (engelska och svenska på separata sidor i samma dokument)

Covid-relaterade mallar - utbildning

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan (DOC) (An English version is available on the English page)

Intyg om flyttad kurs, modul eller provtillfälle (DOC) (An English version is available on the English page)

Vägledning och mall vid flytt av kurs, modul, provtillfälle och avsteg från utbildningsplan (DOC) (An English version is available on the English page)

Powerpointpresentation

Powerpointpresentationsmallar (PPT)

Mallar för kontorstryck

Grunddokument med logotyp (DOC) 
2021-03-15 Uppdaterad mall för grunddokument med förbättrad tillgänglighet.

Brev (DOC)

Blanketthuvud (DOC)

Protokoll (DOC)

Kursbevis (DOC)

Mall för datahanteringsplan (DOC)

Mall för remissyttrande (DOC)

Universitetsgemensamt styrdokument (DOC)

Mall inför föredragning råd (DOC)

Mallar för trycksaker

Avhandling - Guide utformning (PDF)*

Avhandling - Inlaga (S5) (DOC)

Avhandling - Omslag (DOC)

Rapport - Omslag (A4) (DOC)

Rapport - Inlaga (A4) (DOC)

Avhandling - Spikblad (DOC)

Avhandling - Spikblad Med fak (DOC)

Avhandling - Spikblad Odont (DOC)

Mallar för studenter

Examensarbete och uppsats - student (DOC)

Mallar för vetenskaplig poster

Vetenskapliga postermallar (PPT)

E-post signatur

Medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet att skapa en profilerad e-postsignatur via din e-postklient. Via klienthantering får majoriteten av PC-användare en redigerbar profilerad e-post signatur inlagd i Outlook. Övriga PC-användare samt Mac-användare får manuellt skapa en profilerad signatur via länken nedan.

Ladda ned guide och logotyp till e-post signatur.

Logotyp

Umeå universitets logotyp för nedladdning

Kommunikationsenheten
2021-04-13