Mallar med logotyp

Färdiga mallar i Word, PDF och Powerpoint för nedladdning.

Använd dessa mallar i första hand. Behöver du en mall som du inte hittar här kan du vända dig till Inhousebyrån.

Mallar markerade med "*" har ännu inte uppdaterats efter ny grafisk profil.

Powerpointpresentation

Powerpointpresentationsmallar (PPT)

Mallar för kontorstryck

Grunddokument med logotyp (DOC)

Brev (DOC)

Blanketthuvud (DOC)

Diplommall för genomgången utbildning, svenska (PDF)

Diplommall för genomgången utbildning, engelska (PDF)

Protokoll (DOC)

Kursbevis (DOC)

Mall för remissyttrande (DOC)

Universitetsgemensamt styrdokument (DOC)

Mall inför föredragning råd (DOC)

Mallar för trycksaker

Avhandling - Guide till utformning (PDF)*

Avhandling - Inlaga (S5) (DOC)

Avhandling - Omslag (DOC)

Rapport - Omslag (A4) (DOC)

Rapport - Inlaga (A4) (DOC)

Avhandling - Spikblad (DOC)

Avhandling - Spikblad Med fak (DOC)

Avhandling - Spikblad Odont (DOC)

Mallar för studenter

Examensarbete och uppsats - student (DOC)

Mallar för vetenskaplig poster

Vetenskapliga postermallar (PPT)

E-post signatur

Medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet att skapa en profilerad e-postsignatur via din e-postklient. Via klienthantering får majoriteten av PC-användare en redigerbar profilerad e-post signatur inlagd i Outlook. Övriga PC-användare samt Mac-användare får manuellt skapa en profilerad signatur via länken nedan.

Ladda ned guide och logotyp till e-post signatur.

Logotyp

Umeå universitets logotyp för nedladdning

Kommunikationsenheten
2019-10-10