Serveringstillstånd

Det krävs generellt inte ett serveringstillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (det får inte rikta sig till allmänheten)
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Ovanstående punkter ger god vägledning om ett serveringstillstånd behövs eller inte. För vissa arrangemang kan det dock vara svårt att göra bedömningen och är du osäker kan du läsa mer på Umeå kommuns sida om serveringstillstånd.

Frida Fjellström
2023-02-23