Konferens

Konferenser bokas direkt hos de konferensanläggningar som finns publicerade i Avtalskatalogen. Konferenser som förläggs utanför Västerbotten används Kammarkollegiets ramavtal. För länkar se rubriken Upphandlade leverantörer.

Vad räknas inte som konferens?

  • Restaurangbesök och beställning av mat från upphandlade cateringföretag (som inte görs i samband med lokalbokning utanför campus). Det kan du beställa direkt av restaurangen eller cateringföretaget. Fakturan skickas direkt till dig som beställare. Upphandlade cateringföretag finns i avtalskatalogen under kategorin livsmedel och catering.
  • Bokning av vanligt utrustade lokaler utan till exempel fika, måltider eller övernattning/logi.
  • Enklare institutionsmöten inom campus.

Mer information finns i Ekonomihandboken kapitel 8.

 

Hotellrum och resor i samband med konferens

Hotellrum i samband med konferensbokning ska beställas enligt villkoren i det centrala ramavtalet (Kammarkollegiets avtal www.avropa.se).

Konferensanläggningar

Det finns avtal för konferenser i Västerbotten i Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik. Utanför dessa orter kontakta upphandlingsavdelningen.

Konferensanläggningar utanför Västerbotten

För konferenser utanför Västerbotten används statens ramavtal. Se avtalskatalogen för de statliga avtalen.

Restaurang

Universitetet saknar avtal för restauranger.

Catering

Avtal för catering finns i Avtalskatalogen.

Samordnare/Konferensarrangör

Saknas på universitetet och finns inte avtalad.

Det finns ingen konferenssamordnare på universitetet.

Bokning

Bokning ska göras skriftligt och ska ses som ett avtal.

Vid frågor

Christina Adolfsson
Enhetschef, Ekonomienheten

Vid frågor gällande upphandling och inköp:

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Avtalade produkter & tjänster

Christina Adolfsson
2021-06-07