Skapa och skicka enkäter digitalt med Websurvey

Websurvey är ett verktyg som du kan använda för att skapa, skicka ut och sammanställa enkäter digitalt. Tjänsten kommer att avvecklas tills sommaren 2021.

Så kan du använda Websurvey

Med Websurvey kan du:

  • Skapa enkäter med olika frågetyper
  • Skapa egna enkätmallar
  • Ladda upp och hantera deltagarlistor
  • Skapa automatiska rapporter som presenterar resultat i grafer, statistik och text

Alla anställda vid Umeå universitet kan använda tjänsten.

Websurvey avvecklas till 30 juni 2021

Textalk Websurvey kommer att avvecklas tills den 30 juni 2021 och kommer att ersättas av tjänsten Survey & Report under under våren 2021.

Du som har en användare behöver logga in och avgöra om det är något av innehållet som du vill ska bevara och i så fall manuellt exportera ditt innehållet.

Om du inte har något innehåll du vill bevara behöver du inte göra någonting.

Vad gör jag med den data och/eller enkäter som jag vill bevara?

Du som har enkäter och/eller data i Textalk Websurvey som du vill bevara behöver exportera detta senast 30/6 2021 för att behålla det.

Instruktioner för hur du exporterar ditt innehåll

Behöver jag meddela er när jag är klar med min export?

Nej, du behöver inte meddela oss. Alla användare och all data raderas automatiskt efter 30/6.

Finns det något sätt att överföra mina enkäter och min data till den nya tjänsten?

Nej, det saknas teknisk lösning för att överföra enkäter från Websurvey Texttalk till Survey & Report. Detta innebär att om du vill återanvända dina enkäter från Textalk Websurvey så behöver du manuellt skapa helt nya enkäter i den nya tjänsten.

Vad händer med de enkäter och den data som jag har i Textalk Websurvey efter 30/6?

Tjänsten kommer att avslutas efter detta datum vilket innebär att din data och din användare kommer att raderas efter detta datum.

Min kollega/anställd har slutat, är sjukskriven o.s.v. och har inte själv möjlighet att exportera sitt innehåll. Hur gör vi?

Skicka gärna ett ärende till Servicedesk så försöker vi hjälpa dig.

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Då behöver du tillämpa Dataskyddsförordningen

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om du utformar din enkät så att det är möjligt att koppla ihop enkätsvaren med en specifik individ kommer enkätsvaren att utgöra personuppgifter. Du behöver då tillämpa Dataskyddsförordningen.

Om du däremot utformar enkäten så att enkätsvaren är helt anonyma – det vill säga att det inte är möjligt att se vem som har svarat vad – och inte heller möjligt att identifiera en särskild individ utifrån svaren eller genom en kodnyckel – så kommer enkätsvaren inte att utgöra personuppgifter och Dataskyddsförordningen blir inte tillämplig.

Mer information om Dataskyddsförordningen GDPR

Du får behandla vanliga personuppgifter i Websurvey

Du får hantera vanliga personuppgifter i Websurvey. Det vill säga du får behandla personuppgifter som inte är integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess.

Mer information om behandling av personuppgifter

Du får inte behandla integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Websurvey

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Websurvey. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Om du behöver behandla känsliga personuppgifter rekommenderar vi att du använder antingen Datainsamlingsplattform eller RedCap.

Inloggning och stöd

Textalk Websurvey

​Leverantören har ett bra stöd för att användaren själv ska hitta hjälp online (kräver inloggning)

Hjälptexter

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11