Digitala möten och samarbeten

Universitetet har flera tjänster som du kan använda för att samarbeta och ha möten med personer inom och utanför universitetet.

När du ska välja vilken tjänst du ska använda för att ha digitala möten och samarbeten finns det flera olika aspekter att fundera på. Det är viktigt att göra ett välinformerat val så att du skapar de bästa förutsättningarna för ert samarbete.

Det är viktigt att du bara använder de tjänster för kommunikation och samarbete som universitetet rekommenderar och har licens för. Du hittar information om vilka tjänster vi erbjuder nedan.

Jag vill samarbeta med kollegor och dela filer

Steg 1: Kolla om ni har filer med betydande eller högt skyddsvärde

En viktig del av många digitala samarbeten är att dela och samarbeta med gemensamma filer. Eftersom både Teams och Sharepoint är en del av Office 365 innebär det att i dessa tjänster får du bara lagra och hantera arbetsmaterial med information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd.

För att veta vilket skyddsvärde er information har behöver ni göra en så kallad informationsklassning. Informationsklassningen ger svar på vilken typ av skydd era filer behöver.

Mer om informationssäkerhet och informationsklassning

Om ni vill lagra och hantera information med betydande eller högt skyddsvärde ska ni använda Skyddade dokument.

Mer om Skyddade dokument

Steg 2: Välj plattform för kommunikation och samarbete

 Jag vill ... Teams (O365) Sharepoint (O365)
Lagra, dela och samarbeteta med filer med personer inom Umu X X
Lagra, dela och samarbeteta med filer med personer utanför Umu X X
Redigera filer samtidigt med andra X X
Skapa och fördela arbetsuppgifter med kollegor X  
Kommunicera och dela information med gruppen i ett flöde X X
Chatta X  
Ha videomöten X  
Visa presentation/dela datorskärm eller filer X  
Ringa X  
Installera som app på mobilen X X

Jag vill anordna digitala möten
 

Välj plattform för digitala möten

Jag vill ... Teams (O365) Skype Zoom Videokonferens (Starleaf)
Chatta X X X  
Ha videomöten X X X X
Visa presentation/dela datorskärm eller filer X X X X
Ringa X X X X
Kunna delta i möten via mobilen X X X X

Jag vill lagra filer

Om du söker information om tjänster för fillagring, se sidan Fillagring och dokument.

Skyddsvärde

Lagra inte information med betydande eller högt skyddsvärde i  Office 365

Det är inte lämpligt att lagra information med betydande eller högt skyddsvärde i Office 365. Det innebär exempelvis att du inte får lagra integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information där. Det innebär exempelvis: information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Om du vill lagra och hantera information med betydande eller högt så använder du tjänsten Skyddade dokument.

Mer om Skyddade dokument

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Undervisa online

De verktyg som finns för dig som vill börja undervisa online hittar du under Utbildning och forskning, Undervisa online.

Välj rätt fillagring

Osäker på vilken fillagringstjänst som är rätt för dig? I vår guide hittar du stöd för vad du behöver tänka på.

Lagra filer

Skapa digitala whiteboards

Whiteboard är ett komplement till universitets mötesverktyg. Med applikationen kan du skapa digitala whiteboardtavlor där du kan göra post-its, skriva text, rita samt montera bilder och dokument.

Läs mer om Whiteboard

Elin Sköld
2021-05-28