Whiteboard, Office 365

Whiteboard är en oändlig samarbetsyta för effektiva möten och engagerande inlärning. Du kan använda Whiteboard för att samarbeta med andra eller för att utföra andra aktiviteter, allt från brainstorming och planering till utbildning och workshops.

Whiteboard är gratis applikation som ingår i Office 365. Applikationen går att använda som app, i webben och integrerat vid ett Teamsmöte. Whiteboard underlättar digitala samarbeten eftersom den gör det möjligt att skapa digitala whiteboardtavlor där du kan arbeta mer kreativt. Whiteboard passar exempelvis att använda när du har workshops, projektplanering eller gruppdiskussioner. Du kan bland annat använda Whiteboard till:

  • Effektivisering av möten
  • Brainstorming internt och med studenter
  • Digitala föreläsningar och handledningar
  • Projektledning
  • Problemlösning
  • Workshops, seminarier och laborationer med studenter

För närvarande finns vissa begränsningar i verktyget men Microsoft arbetar kontinuerligt med att utveckla sina verktyg för digitala samarbeten. För närvarande kan du bara dela whiteboardtavlor med anställda och studenter vid Umeå universitet.  

Vilka är tjänsten till för?

Tjänsten är tillgänglig för alla anställda och studenter vid Umeå universitet.

Så skaffar du tjänsten

  1. Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id (umuid@ad.umu.se).
  2. Leta upp Whiteboard i panelen till vänster. Om du inte hittar den där, klicka längst ned i hörnet för att få fram alla applikationer.
  3. Klicka på Whiteboard.
  4. Du är nu igång med Whiteboard!

Här finns en manual för hur du kommer igång med Whiteboard. 

Har du frågor om Whiteboard? 

Här finns Vanliga frågor och svar. 

 

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Office 365

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Office 365. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Office 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Kom igång med Whiteboard

För att nå webbappen - logga in i Office 365 med ditt Umu-id. Du hittar Whiteboard i din verktygslåda längst ned till vänster.

Logga in i Office 365

Skaffa Whiteboard för Windows

Stöd och hjälp Office 365

Vanliga frågor och svar om Office 365 i Manual.

Office 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Office 365.

Användarforum för Office 365

Du kan också kolla efter instruktioner på Microsofts webbplats.

Hjälp och utbildning, Office 365

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Därför Whiteboard

I utredningen kan du läsa mer om valet av Whiteboard som digitalt verktyg vid möten.

Rekommendation om digitala verktyg

Elin Sköld
2021-12-09