Under Skypemötet

Vad kan man göra under ett möte?

Dela en PowerPoint-presentation under mötet.

Dela skrivbord och program.

Skicka filer under mötet.

Whiteboard, omröstning och frågor.

Whiteboard är en tom sida som du kan använda för att arbeta tillsammans med andra deltagare genom att skriva, rita eller importera bilder. Genom omröstningsfunktionen kan du snabbt ta reda på vad deltagarna tycker om något. Frågor och svars-funktionen används när det är många deltagare i mötet.

Ida Åberg
2018-04-20