Lagra filer med högt skyddsvärde i Skyddade dokument

Skyddade dokument (tidigare Trygg filyta) är en samarbetsyta för dokumentlagring av information med högt skyddsvärde. Lagringen av filerna sker i Umeå universitets serverhall.

Tjänsten är anpassad för dokument med högt skyddsvärde och som inte får lagras i någon annan av universitetets lagringsytor. Tjänsten är avsedd för aktiv dokumentlagring och är inte tänkt att utgöra arkiv eller långtidslagring.

Tjänsten kan användas individuellt eller för en grupp, men är endast tillgänglig för samarbete inom Umeå universitet i dagsläget.

Det pågår ett arbete för att möjliggöra samarbeten även utanför universitetet, till exempel med andra lärosäten. Att samarbetsytan i nuläget endast är tillgänglig för samarbeten inom Umeå universitet beror på svårigheten i att säkerställa identiteten på ett betryggande sätt som är nödvändig att genomföra för att ge åtkomst till data/information med högt skyddsvärde.

För att få tillgång till tjänsten krävs att du har:

Vägledning för informationsklassning

Beställ filytan

För att beställa Skyddade dokument krävs att du är anställd vid Umeå universitet. Du måste också ha aktiverat multifaktorautentisering. Det beställer du via Servicedesk.

När din multifaktorautentisering är aktiverad kan du beställa Skyddade dokument via Servicedesk.

Beställningen ska innehålla:

 1. Val av typ av filyta
  a: Skyddade dokument – personlig
  b: Skyddade dokument – forskningsprojekt
  c: Skyddade dokument – organisation.
 2. Utpekad informationsansvarig av den specifika filytan. Det är den personen som bestämmer vem/vilka som ska ha åtkomst.
 3. Uppgift om vem/vilka (inom Umeå universitet) som ska ha åtkomst till filytan. Du kan komplettera med fler användare via Servicedesk vid senare tillfällen.
 4. Uppgifter om kostnadsställe (organisationsnummer) vid Umeå Universitet.

Pris

Skyddade dokument – personlig

 • Månadsavgift inkl lagring upp till 16 GB: 0 kr
 • Lagring utöver 16GB: 5 kr per GB/månad – faktureras organisationsnummer

Skyddade dokument – forskningsprojekt

 • Månadsavgift inkl lagring upp till 16 GB: 0 kr
 • Lagring utöver 16GB: 5 kr per GB/månad – faktureras organisationsnummer

Skyddade dokument – organisation

 • Månadsavgift: 550 kr
 • Lagring 5 kr per GB/månad

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Fördjupande information om Skyddade dokument

Beskrivning av vilken information du får lagra och hantera i vilken tjänst

Elin Sköld
2020-11-19