Interna kommunikationskanaler

Vid universitetet finns flera olika kanaler för intern kommunikation och information.

Det här är en översikt av de kanaler som främst används för att sprida information och nyheter inom universitetet. Mer information om dem hittar du under fördjupad information, kommunikation.

Intranätet Aurora

På det intranät där du just nu läser den här texten finns samlad universitets- och fakultetsgemensam information. Här hittar du alltid de mest aktuella nyheterna för dig som anställd.

När du loggar in i Aurora får du tillgång till Mina sidor och de samarbetsytor som du tillhör. Den delen av Aurora ger möjlighet till dialog och samarbete.

Läs mer om Aurora och hur samarbetsytorna fungerar och hur du beställer en samarbetsyta under rubriken Aurora - Umeå universitets intranät.

Medarbetartidningen Aktum

Vid universitetet finns personaltidningen Aktum som ges ut med fyra nummer per år. Aktum är en journalistisk produkt med redaktionell frihet som i sin helhet ska vara relevant för samtliga anställda. Texter får inte lyftas bort eller ändras av någon i universitetsledningen.

Aktum ska också vara ett organ för intern debatt. Från hösten 2012 finns därför webbplatsen aktum.umu.se där det finns möjlighet att kommentera artiklar – och skriva själv, om vad som helst.

Om du vill läsa gamla nummer av Aktum, hittar du det i Aktumarkivet.

Nyhetsbrev

För chefer och biträdande chefer finns nyhetsbrevet Chefsnytt. Chefsnytt kommer ut tisdag varje vecka, och skickas automatiskt till chefer och biträdande chefer. 

Nyhetsbrevet Nyheter för anställda kommer ut en gång i veckan med interna nyheter. Om du vill ha en nyhet publicerad i Nyheter för anställda eller i Chefsnytt så kontaktar du veckans nyhetsbrevsredaktör på funktionsadressen redaktion@umu.se

Utöver detta nyhetsbrev finns ett flertal olika nyhetsbrev med olika inriktningar, exempelvis ForskarnyttStudentcentrumbladet och Samverkansnytt.

Kalendarium

Institutioner och enheter vid Umeå universitet kan själva skriva in arrangemang i sina egna, fakulteternas eller Umeå universitets kalendarium. För att skapa kalenderevenemang behöver medarbetaren ha rollen funktionsredaktör eller webbredaktör i webbpubliceringssystemet Episerver. Funktionsredaktörsrollen läggs till av katalogansvarig på respektive institution eller motsvaraande och kräver ingen utbildning, men för webbredaktörrollen behövs utbildning. Läs om rollerna via länkarna ovan.

Manual för att lägga in kalenderevenemang i Episerver.

Direkt till nyhetsbrev och nyhetslistor

Kommunikationsenheten
2020-06-02