Aurora - Umeå universitets intranät

Aurora är Umeå universitets gemensamma intranät. På intranätet finns information, stöd och service för dig som är medarbetare vid Umeå universitet.

Den mesta informationen är tillgänglig för alla utan inloggning. En del information som bara riktar sig till vissa grupper når du bara om du är med i den gruppen.

Genom att använda sökrutan överst på den här sidan söker du bland all information som just du har tillgång till, både den som är allmänt tillgänglig på intranätet och den som bara riktar sig till dig.

Samarbetsytor i Aurora

En samarbetsyta går att likna vid ett eget intranät för en grupp personer, till exempel för en institution, en enhet eller ett projekt där medlemmarna kan samarbeta kring dokument och kommunicera med varandra. Det är bara medlemmarna i gruppen som har åtkomst till innehållet på en samarbetsyta.

Det vanligaste är att göra sin samarbetsyta i Teams, men det finns också andra verktyg att välja. Kontakta Servicedesk för att få veta mer.

Anja Axelsson
2020-08-07