Beställa språk- och översättningstjänster

Alla språk- och översättningstjänster som köps av universitetet måste köpas av de leverantörer som ingår i det ramavtal Kammarkollegiet upphandlat för alla svenska myndigheter. Leverantörerna är rangordnade, vilket innebär att du alltid måste vända dig till den leverantör som står som nummer ett i listan, först.

Vi har nu avtal inom områdena översättning till och från engelska, översättning till andra språk samt språkgranskning av svenska texter. Kontaktuppgifter till leverantörerna inom respektive område hittar du under rubriken "Upphandlade leverantörer" på den här sidan.

Leverantörerna måste anlitas enligt rangordningen

Du måste alltid i första hand vända dig till den leverantör som är rangordnad som nummer ett. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att frångå ordningen när det gäller köp av översättning till engelska. Det kan du läsa mer om under Vanliga frågor längre ner på den här sidan.

Så här beställer du översättning

För att du ska få ett bra resultat måste du göra en bra beställning. Till din hjälp finns sidan Tips vid beställning av översättningar. Även Kammarkollegiets dokument Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster (pdf) kan vara till hjälp om du har särskilda krav eller vill ha mer detaljer kring det här specifika avtalet.

 1. Ta hem avropsblanketten som du hittar under rubriken "Avropsblanketter språk och översättning" på den här sidan.
 2. Fyll i avropsblanketten. Om du är osäker på vad alla fält ska innehålla hittar du under rubriken "Så fyller du i blanketten" längre ner på den här sidan.
 3. Skicka in blanketten till den leverantör som du ska anlita, i regel den leverantör som har plats nummer ett i avtalet. Kontaktuppgifterna till de olika leverantörerna hittar du i listan under rubriken "Upphandlade leverantörer" på den här sidan.

Om din beställning bekräftas av leverantören och du får din leverans behöver du sedan inte göra mer. Blanketten behöver inte skickas till Upphandling och inköp.

Om leverantören inte kan leverera, skickar du in din blankett till leverantören som har plats nummer två på listan, och så vidare om du får nekande svar.

Om ingen av de rangordnade leverantörerna i databasen kan leverera det du vill beställa kan en direktupphandling göras. Kontakta Upphandling och inköp för att gå vidare.

Vanliga frågor

När kan jag frångå rangordningen av leverantörer?

När det gäller översättning till engelska går det att gå ifrån rangordningen av leverantörer om:

 • du har krav på kortare leveranstider än de som ingår i ramavtalet (vanligtvis 5–10 dagar)
 • du har krav på andra format än de som ingår i ramavtalet, som till exempel Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat
 • uppdraget är särskilt komplext, till exempel att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det
 • det finns särskilda krav på säkerhet, till exempel SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler
 • du vill utvärdera översättarens kompetens genom till exempel arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande på grund av uppdragets omfattning och art.

Om du har något av de här behoven ska en förnyad konkurrensutsättning göras. Kontakta Upphandling och inköp för att genomföra en sådan. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning under Vanliga frågor nedan. Läs vilka undantag som gäller för översättning till övriga språk hos avropa.se.

Så fyller du i avropsblanketten

Umeå universitets organisationsnummer hittar du hos Ekonomienheten.

Fakturareferens är den alfanumeriska referenskod som används inom Umeå universitet för att ange kostnadsställe och består av 4–7 tecken. Strukturen är fyra siffror direkt följda (utan mellanslag) av tre VERSALER (t.ex. 1234ABC). Det finns även referenskoder som bara består av fyra siffror (t.ex. 1234).

Referensnummer eller diarienummer är det nummer du skriver i din beställning för att få avtalspriset. Du hittar det under Diarienummer uppe till höger på respektive leverantörssida i avtalsdatabasen e-avrop.

Vissa leverantörer kräver även ett kundnummer. Kundnumret kan antingen kopplas till en hel enhet och kan då användas av alla, eller till dig personligen. Om du är osäker på om din enhet har ett kundnummer eller om du vill skapa ett nytt, kontaktar du leverantören.

I fältet Maskinöversättning accepteras anger du om du tillåter att texten får maskinöversättas med till exempel Google Translate eller inte. Kommunikationsenheten rekommenderar i regel att du kryssar "nej" i denna ruta.

Vad är förnyad konkurrensutsättning?

Förnyad konkurrensutsättning kan ske om tjänsten du efterfrågar inte finns i prislistan. Inom språkområdet översättning till och från engelska kan förnyad konkurrensutsättning ske om:

 • du har krav på kortare leveranstider än de som ingår i ramavtalet
 • du har krav på andra format än de som ingår i ramavtalet, som till exempel Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat
 • uppdraget är särskilt komplext, till exempel att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det
 • det finns särskilda krav på säkerhet, till exempel SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler
 • du vill utvärdera översättarens kompetens genom till exempel arbetsprov, referenser erfarenhet eller liknande, på grund av uppdragets omfattning och art.

Förnyad konkurrensutsättning innebär att alla leverantörer som ingår i ramavtalet för just den tjänst som du är intresserad av konkurrerar sinsemellan om varje nytt uppdrag under ramavtalsperioden. En förnyad konkurrensutsättning inom detta avtal måste genomföras av Upphandling och inköp. Kontaktuppgifterna till Upphandling och inköp finns på den här sidan.

När kan du göra en direktupphandling?

En direktupphandling går att göra om ingen av de leverantörer som ingår i avtalet har kunnat leverera utifrån dina krav efter att du gjort

 1. förfrågan utifrån rangordning
 2. förnyad konkurrensutsättning

Direktupphandling inom detta avtalsområde måste genomföras av Upphandling och inköp. Kontaktuppgifterna till Upphandling och inköp finns på den här sidan.

Vilka ämnesområden ingår i avtalet för översättning?

I avtalet för översättning till och från engelska ingår texter inom ämnesområdena allmän, juridik och ekonomi. Du som köpare kan ställa krav på att översättaren har fördjupade kunskaper i dessa ämnesområden. Andra ämnesområden som avtalet anger som tilläggstjänster är: teknik, medicin, naturvetenskap och ytterligare ämnesområde. För att avropa dessa tjänster måste du göra en förnyad konkurrensutsättning. Det avtalade priset enligt prislistan gäller alltså bara för ämnesområdena allmän, juridik och ekonomi. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning på den här sidan.

Beställa språkgranskning av engelsk text

Språkgranskning av all text som redan är på engelska ska beställas genom förnyad konkurrensutsättning. Läs mer om förnyad konkurrensutsättning på den här sidan.

Vilken leveranstid är avtalad för översättning?

För översättningstjänster är leveranstiden avtalad till 5–10 dagar beroende på textens omfattning. Expressleverans går att beställa på översättning till och från engelska med leverans mellan 1 och 5 dagar beroende på textens omfattning. Då sker ett pålägg på 50 procent på priset. Läs mer om leveranstiden i Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster.

Hur mycket kostar en översättning?

Priset räknas ut baserat på antalet ord i källtexten (originaltexten). Ordpriset varierar mellan leverantörerna. Klicka på länken till respektive leverantör för att hitta dess prislista. Priser för översättning från engelska till svenska startar på 0,85 kr per ord.

Ska jag kräva en auktoriserad translator?

Auktorisationen som Kammarkollegiet hanterar prövar endast områdena finansiella, juridiska och allmänna texter. Om din text inte tillhör ett av dessa område finns ingen garanti för att din översättning blir bättre bara för att översättaren är auktoriserad.

En auktoriserad translator har däremot lagstadgad tystnadsplikt och är särskild viktiga att anlita för översättningar av betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, domar, polisutredningar, stämningar och krävande lagtexter, till exempel.

Läs mer om auktoriserade translatorer

Upphandlade leverantörer språk- och översättningstjänster

För frågor om upphandling

Upphandling och inköp
Universitetsledningshuset, plan 2
upphandling@umu.se

Kommunikationsenheten
2020-03-23