Ordlista svengelska

Undvik engelska (eller svengelska) ord eller utryck när du skriver på svenska om det finns svenska motsvarigheter.

Undvik...

...när det går lika bra med:

access, accessa åtkomst, komma åt, få tillgång till
address adress (svensk stavning)
agenda dagordning
all time high börsrekord
banner webbannons
boom uppgång
ett center, flera centers
eller flera centra
ett centrum, flera centrum, eller
ett center, flera center
coaching coachning
copyright upphovsrätt (handlar det oftast om enligt svensk lag)
display bildskärm
e-learning e-utbildning, e-kurs eller webbaserad utbildning
email, e-mail e-post, eller mejl
event evenemang
flyers flygblad
free lance frilans
hacker hackare
hearing utfrågning
helpdesk kundtjänst, eller hjälpcentral
interface gränssnitt, användargränssnitt
lab labb (svensk stavning)
limiterad begränsad
logotype logotyp, logo (svensk stavning)
mail mejl. eller e-post
management ledarskap
manual handbok
open source öppen källkod
parallel parallell (svensk stavning)
password lösenord
policies policyer (men kanske nog så bra med riktlinjer eller principer?)
ranking rankning, eller rangordning
research faktainsamling, undersökning, forskning
roadmap handlingsplan
scanner, scanna skanner, skanna
script skript, manus
site eller sajt webbplats
stand-in ersättare
standards standarder (svensk stavning)
support stöd, hjälp, kundtjänst
team grupp, lag, arbetslag
trainee lärling, aspirant, elev, praktikant
web webb (svensk stavning)

Ordböcker, engelska

UHR svensk-engelsk ordbok – Universitets- och högskolerådet

Nationalencyklopedin engelsk-svensk ordbok
– kräver tillgång till campusnätverk

Magdalena Munther
2016-09-23