Webben - umu.se

Umeå universitets webbplats – umu.se – är en webbplats för i första hand externa besökare. För medarbetare vid universitetet finns intranätet Aurora och för studenter Studentwebben.

Universitetets webb ska ge besökaren en bättre bild av Umeå universitet. Vår webb ska vara enkel, tydlig och effektiv. Den ska visa att universitetet har hög kvalitet på forskning och utbildning och att Umeå universitet bidrar till att utveckla både människorna här och det omgivande samhället.

Webbpublicering

Webbredaktörer och innehållsansvariga hittar all information för sitt arbete på samarbetsytan Webbpublicering. Här informeras om de olika rollerna i webborganisationen, hur vi arbetar med innehåll på umu.se, förändringar och ny funktionalitet i Episerver. Ytan är åtkomlig för alla anställda. Instruktioner och manualer finns i kunskapsdatabasen Manual. Både webbredaktörer och innehållsansvariga måste genomgå utbildning.

Webbpublicering
Manual

Ny webb lanserades under 2018

Under 2018 byttes det gamla webbpubliceringssystemet Infoglue mot ett modernare verktyg i form av Episerver. I december var flytten av samtliga institutioner och enheter slutförd. De högskolor som använder Umbraco kommer att flytta sitt innehåll och lansera sina webbsidor under 2019. Webbplatser i wordpress och Joomla berörs inte nu.

Synpunkter, önskemål och frågor

Har du frågor eller vill du framföra synpunkter och önskemål kan du kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk.

 

Gunilla Stendahl
2020-09-09