Covid-19 - Mallar och skyltar

Dokumentmallar - utbildning

Dessa vägledningar, intyg och mallar ska användas när avsteg från kurs- och programplan måste göras samt när kurser eller olika kursmoment måste flyttas på grund av pandemin.

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan (DOTX)
Guide and template for deviations from course syllabi (DOTX)

Intyg om flyttad kurs, modul eller provtillfälle (DOTX)
Certificate of rescheduled course module or exam (DOTX)

Vägledning och mall vid flytt av kurs, modul, provtillfälle och avsteg från utbildningsplan (DOTX)
Guide and template för rescheduling a course, course module or examination and deviations from programme syllabus

A4-skyltar för utskrift

Universitetsservice ansvarar för att skylta i publika utrymmen med särskilt framtagna skyltar. Chefer ansvarar för att skylta i enheters och institutioners egna lokaler.

Max 1-49 personer i lokalen samtidigt - används till alla mötesrum, grupprum och liknande

Skylt som varnar om stängning av en lokal om trängsel uppstår - används av husservice i lokaler där trängsel ofta uppstår. Att stänga en lokal ska vara en absolut sista åtgärd.

För att få tillgång till golvdekaler eller andra befintliga skyltar, kontakta Roland Pettersson på Universitetsservice.

Frågor?

Om du har frågor om vägledning och mallar, vänligen vänd dig till Thomas Wahlström på Studentcentrum.

Om du har frågor om skyltning eller andra frågor om universitetets hantering av covid-19, vänligen vänd dig till krisledningsgruppen på corona@umu.se

Anna Lawrence
2021-09-30