Covid-19 - Mallar och skyltar

Dokumentmallar - utbildning

Dessa vägledningar, intyg och mallar ska användas när avsteg från kurs- och programplan måste göras samt när kurser eller olika kursmoment måste flyttas på grund av pandemin.

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan
Guide and template for deviations from course syllabi

Intyg om flyttad kurs, modul eller provtillfälle
Certificate of rescheduled course module or exam

Vägledning och mall vid flytt av kurs, modul, provtillfälle och avsteg från utbildningsplan
Guide and template för rescheduling a course, course module or examination and deviations from programme syllabus

A4-skyltar för utskrift

Universitetsservice ansvarar för att skylta i publika utrymmen, men det kan finnas behov av att skylta institutionens egna lokaler. Vänligen använd då skyltarna nedan i första hand snarare än att skapa egna skyltar och budskap. För golvdekaler, kontakta Universitetsservice.

Läs om hur skyltarna ska användas i Guide för skyltning på campus till följd av covid-19

 

Håll avstånd

Tvätta händerna

Max 1-49 personer i lokalen samtidigt

Skylt som varnar om stängning av en lokal om trängsel uppstår

Frågor?

Om du har frågor om vägledning och mallar, vänligen vänd dig till Thomas Wahlström på Studentcentrum.

Om du har frågor om skyltning eller andra frågor om universitetets hantering av covid-19, vänligen vänd dig till krisledningsgruppen på corona@umu.se

Anna Lawrence
2021-06-14